ذاکرنیوز :: zakernews

فکس دفتر مرکزی:43853130-021

تلفن دفتر مرکزی : 77580823-021

______________________

آدرس دفتر مرکزی:
خیابان آیت الله طالقانی،مجتمع اداری سعدی

درگاه ارتباطی:


zakernews92@gmail.com

سامانه ایمیل(ٍEMAIL):

info@zakernews.ir

سامانه پیام کوتاه(SMS):

30008830303000

سامانه دریافت اخبار(FAX):
021-43853130