جمع آوری ریزداده‌ها و اطلاعات واقعی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری ازتخلفات از بین می‌رود، گفت: به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۲ 968 بازدید

حلقه مفقوده اتصال مردم به دولت الکترونیک چیست؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۱ 1738 بازدید