یکه تازی ترامپ در دروغ گفتن؛ 928 روز و 12 هزار دروغ

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵ 990 بازدید