کودتای 28مرداد1332

امام خمینی: مصدق هم مسلم نبود

روز 28 مرداد يادآور کودتاي ننگين و سياهي است که شيريني نهضت ملي شدن صنعت نفت را در کام ملت ايران تلخ کرد. پس از پيروزي قيام سي تير به رهبري آيت‌الله کاشاني که باعث روي کار آمدن مجدد دکتر محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزايش اختيارات خود و محدود کردن اختيارات مجلس شوراي ملي برآمد و بناي اختلاف با آيت‌الله کاشاني را گذاشت. بدين ترتيب او بدون توجه به نقش و رهبري آيت‌الله کاشاني در قيام سي تير که منجر به روي کار آمدن مجدد او شد، به پياده نمودن شعار «جدايي دين از سياست» پرداخت و برخي روحانيون و نزديکان آ

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۶ 6141 بازدید
چرا کسی به من زن ...

من زن میخـوام ولی کسی برام کاری نمیکنـد/تصاویر

شما میتــوانید سـوالات و طرح های خــود را برای انتشار در قسمت “ آزاد انـدیشی ذاکر نیوز ” با ما در میان بگــذارید.

۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰ 2494 بازدید