ترک خوردن واقعی ساختمان تحریم‌ها در اثر مقاومت انقلابی دولت قبل

اگر احمدی‌نژاد و جلیلی یک سال دیگر فرصت داشتند کار مذاکرات را تمام می‌کردند ولی مطلوب ۱+۵ چیز دیگری بود

تیم سیاست هسته ای دولت دکتر احمدی نژاد مذاکره را به جایی رساند که نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور برزیل به تهران آمدند و بیانیه تهران را امضا کردند اما بعد غرب نپذیرفت. اگر بیانیه تهران مورد پذیرش قرار می گرفت دیگر کار تمام بود.

۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۵ 1829 بازدید