احمدی‌نژاد:مدیران‌غیرمردمی در برابر مستکبران متواضع و در برابر مردم خشن!

مدیریت غیر مردمی نمی تواند الهی باشد/ مدیران غیرمردمی در برابر مستکبران و دشمنان ملت ها ، متواضع و فروتن و در برابر مردم خویش ، خشن و گردن فرازند/ تحقیرِ داشته ها و توانایی های ملت ها و بزرگنمایی قدرت سلطه گران در مدیریت های غیرمردمی قابل مشاهده است/ در مدیریت های غیرمردمی اکثریت مردم در فقر و ضعف هستند و اقلیتی محض نیز در اوجِ برخورداری و قدرت قرار دارند/ شهید رجایی هرگز لب به دفاع از خود نگشود/ ...

۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴ 1547 بازدید

ازدواج دختر زیر ۱۰ سال در قزوین!

ازدواج یکی از رسوم و قواعد دین مبین اسلامی است که توجه و تشویق زیادی نیز در خصوص آن انجام شده است و بخش قابل توجهی از روایات و توصیه های معصومین به جوانان در خصوص ازدواج است. ازدواجی که به گفته دین مبین اسلامی سبب رشد و شکوفایی زن و مردم می شود.

۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲ 890 بازدید