آنالیز کلی وضعیت ایران در جام جهانی والیبال؛

در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟

آمار و ارقام نشان می دهد در تمام بازی هایی که ایران موفق به پیروزی نشده است، حمله اولین عامل موثر در این شکست ها بوده است در حالیکه وضعیت سرویس و دفاع شرایط خوبی داشت.

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۹ 183 بازدید