مغولستان؛ سرزمین دایناسورها

سفر به سرزمین چنگیز خان (تصاویر)

مغولستان از هر نظر وحشی است. تکنولوژی هم وارد مغولستان شده، اما هنوز بخش اعظمی از آن به همان شکل دوران چنگیز باقی مانده است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۷ 1121 بازدید