شرق الاوسط خبر داد

ترور العبادی ناکام ماند

همزمان با ادامه روند اصلاحات در عراق و تعهد نخست وزیر به اجرای این اصلاحات حتی به قیمت جان خود، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک مسئول عالی رتبه عراقی فاش کرد که سفارت آمریکا در بغداد تاکنون دوبار تلاش برای ترور العبادی را ناکام گذاشته است.

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۷ 119 بازدید