بزرگترین مهاجرت بشری

سوریه خالی از سکنه می‌شود

سوری‌های بسیاری خیابان‌های شهر بندری ازمیر در ترکیه را لبریز کرده‌اند در حالی که منتظر جایی در قایق‌ها هستند که بتوانند خود را با عبور از دریا به یونان برسانند. آنها می‌گویند پشت این دریا دوستان و اقوامی دارند.

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۷ 654 بازدید