اعتراض به ظریف در دانشگاه امام صادق

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان از برنامه‌های وزارت خارجه برای عبور قدرتمند از شرایط حاکم بر فاجعه منا خبر داد.

۱۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۵ 2582 بازدید