احمدی نژاد

امام حلقه اتصال هستی با خدای متعال است

امام رحمت واسعه الهی است. امام حلقه اتصال هستی با خدای متعال است، واسطه فیض الهی است.

۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۵ 272 بازدید