اولین اخراج پس از بازگشایی سفارت ایران در انگلیس؟

بفرمایید بیرون انگلیسی..../عکس

آیا دیپلمات ایرانی این خانم انگلیسی را از سفارت ایران در لندن اخراج کرده است؟

۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۱ 137 بازدید