زیارت :

دعا وسیله قرب الهی

همانا برای هر امامی عهد و پیمانی است ‏بر عهده پیروان و شیعیان شان و وفای کامل به این عهد و ادا نمودن آن به وجه نیکو در گروی زیارت قبور آنان است، پس هر کس از روی رغبت و میل به زیارت آنان و برای تصدیق آنچه که آنها در آن رغبت داشتند، آنان را زیارت کند، امامان و پیشوایانشان در روز قیامت ‏شفیع آنان خواهند بود.

۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۲ 226 بازدید